Stabil tillströmning av nya kunder och fortsatt stark tillväxt

Etendo fortsätter att utmana jättarna i branschen. Och ännu en gång har vi överträffat tidigare år – 2018 blev det bästa finansiella året i vår historia. Omsättningsökningen mellan 2017-2018 var 65 % och vinstmarginal 2018 blev 28 %. Trots flertalet rekryteringar och stora investeringar i utveckling har vi kunnat redovisa samma starka tillväxttakt som tidigare år, vilket givetvis är extra roligt.

Och nya året, 2019, har redan börjat bra. Under Q1 fortsatte vår vinstmarginal stiga till 36 %.

Jenny Ohlin Olausson, VD

Händelser under året

Fler anställda

Vi passerade över 20 anställda under året och fortsätter arbetet med att säkra upp kompetent personal.

Passerade 10 MSEK

Under året gjorde man omsättningsrekord med över 11 MSEK.

Tre kontor

Under året utökade man till tre kontor i två länder: Stockholm, Norrköping och Kharkiv.

Ny servermiljö

Under 2018 gick vi över 100 % till Magento-optimerade servrar i Amazons molnlösning EC2.

En framgångsrik verksamhet med långsiktiga mål

Etendo grundades 2014 och är idag en framgångsrik e-handelsleverantör på den nationella och internationella marknaden. Några av våra kunder är bl.a. Rehband, Pantamera, Outl1, Packoplock m.fl.

Vi är experter på tekniskt krävande och komplexa uppdrag inom e-handel i den världsledande plattformen Magento. Vi är certifierade Magento Solution Partner vilket borgar för hög kvalitét och kompetens.

Våra kunder

Nyckeltal 2018

0
Antal nyanställda
0
Koppar kaffe
0
Utvecklingstimmar
0
Skickade Slack-meddelanden
0
Magento-projekt

Vi har växt och ökat vår omsättning genom organisk tillväxt och verksamheten finansierar sig själv utan externt kapital.

Olikheter ger bättre kundförståelse

Engagerade, Positiva och Serviceinriktade – dessa är Etendos kärnvärden som hela vårt varumärke bygger på och vägleder det dagliga arbetet inom företaget.

Jämställdhet i styrelser och bolagsledningar debatteras flitigt, med fokus på att utvecklingen går för långsamt.

Vi tror att jämställdhet är mycket viktigt för företagets framgång. Vi sätter även kompetens och mångfald i första rummet vid rekrytering av nya medarbetare. Idag består våra team av människor med varierande bakgrund, nationaliteter och erfarenheter.

0
Medelantal anställda 2018
0
Genomsnittlig ålder
0%
Kvinnor i styrelsen
0
Talade språk på möten

Nya spännande utmaningar i framtiden

Vi tror på ett långsiktigt och nära samarbete med våra kunder och erbjuder professionell och personlig service – vilket har varit en viktig framgångsfaktor i vår tillväxtresa.

I framtiden kommer vi att bygga vidare på vår nuvarande kostnadseffektiva och skalbara affärsmodell. Detta möjliggör att vi kan växa vidare i samma snabba takt som tidigare och samtidigt upprätthålla vår höga servicenivå till den ökande tillströmningen av nya kunder.