Stabil tillströmning av nya kunder och fortsatt stark tillväxt

Etendo fortsätter att utmana e-handelsleverantörerna i branschen. Och ännu en gång har vi överträffat tidigare år – 2019 blev det bästa finansiella året i vår historia. Omsättningsökningen mellan 2017-2019 var 81 % och vinstmarginalen 2019 blev 24 %. Trots flertalet rekryteringar och stora investeringar i utveckling har vi kunnat redovisa en stark tillväxttakt, vilket givetvis är extra roligt.

Och nya året, 2020, började riktigt bra. Trots att pandemin har skakat om affärsvärlden under våren har vi kunnat redovisa vinst i vår halvårsrapport 2020 (jan-juni).

Jenny Ohlin Olausson, VD

Händelser under året

Nominerad till Gasell

I september blev vi utsedda till en av årets Gaseller av Dagens Industri.

Utnämnd till Superföretag

I oktober utsågs vi till Superföretag av Veckans Affärer och Bisnode.

Magento-certifieringar

Under året tog vi flera nya certifieringar i Magento.

Nya e-handelskunder

2019 fick vi flera nya stora och välkända företag som kunder hos oss.

En framgångsrik verksamhet med långsiktiga mål

Etendo grundades 2014 och är idag en framgångsrik e-handelsleverantör på den nationella och internationella marknaden. Några av våra kunder är bl.a. Rehband, Pantamera, Kontorab, Outl1, Packoplock m.fl.

Vi är experter på tekniskt krävande och komplexa uppdrag inom e-handel i den världsledande plattformen Magento. Vi är certifierade Magento Solution Partner vilket borgar för hög kvalitét och kompetens.

Våra kunder

Nyckeltal 2019

0
Medelantal anställda
0
Antal nyanställda
0
Magento-projekt
0
Utvecklingstimmar
0
Koppar kaffe

Vi har växt och ökat vår omsättning genom organisk tillväxt och verksamheten finansierar sig själv utan externt kapital.

Olikheter ger bättre kundförståelse

Engagerade, Positiva och Serviceinriktade – dessa är Etendos kärnvärden som hela vårt varumärke bygger på och vägleder det dagliga arbetet inom företaget.

Jämställdhet i styrelser och bolagsledningar debatteras flitigt, med fokus på att utvecklingen går för långsamt.

Vi tror att jämställdhet är mycket viktigt för företagets framgång. Vi sätter även kompetens och mångfald i första rummet vid rekrytering av nya medarbetare. Idag består våra team av människor med varierande bakgrund, nationaliteter och erfarenheter.

0
Medelantal anställda 2019
0
Genomsnittlig ålder
0%
Kvinnor i styrelsen
0
Talade språk på möten

Nya spännande utmaningar i framtiden

Vi tror på ett långsiktigt och nära samarbete med våra kunder och erbjuder professionell och personlig service – vilket har varit en viktig framgångsfaktor i vår tillväxtresa.

I framtiden kommer vi att bygga vidare på vår nuvarande kostnadseffektiva och skalbara affärsmodell. Detta möjliggör att vi kan växa vidare i samma snabba takt som tidigare och samtidigt upprätthålla vår höga servicenivå till den ökande tillströmningen av nya kunder.